Personas datu apstrādes noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

  1. Visi iesniegtie personas dati tiks glabāti tiešsaistē – vietnē, kuru nodrošina CloudHosting SIA tiešsaistes pakalpojums, sniedzot drošību, konfidencionalitāti un datu glabāšanu Eiropas reģionā, tai skaitā sistēmas rezerves kopijās.
  2. Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža.
  3. Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu pa pastu (adrese: T/C Dauga, Rīgas iela 23, Ogre, LV-5001, Tālr. 65044860 vai elektroniski (info@tc-dauga.lv).
  4. Pieeja personas datiem ir T/C Dauga uzņēmumu grupas darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.
Subscribe on our news